پایان نامه کارشناسی حسابداری با عنوان تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی شرکت زربال ‏

پایان نامه کارشناسی حسابداری با عنوان تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی شرکت زربال ‏,تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی شرکت زربال ‏,نسبتهای مالی,نظبت یابی دوپان,نسبت سود نا خالص,تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی,مبنای تهیه صورت های مالی,خرید پایان نامه حسابداری,خرید پایان نامه رشته حسابداری,پایان نامه رشته حسابداری

هم اکنون فایل با موضوع پایان نامه کارشناسی حسابداری با عنوان تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی شرکت زربال ‏ آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

مجتمع زربال وابسته به سازمان اقتصادی کوثر به شمارۀ 22043 در ادارۀ ثبت شرکت های ‏تهران به ثبت رسیده است


مشخصات فایل
تعداد صفحات70حجم0/493 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
پایان نامه کارشناسی حسابداری با عنوان تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی شرکت زربال ‏ چکیده: ‏مجتمع زربال وابسته به سازمان اقتصادی کوثر به شمارۀ 22043 در ادارۀ ثبت شرکت های ‏تهران به ثبت رسیده است. موضوع فعالیت این شرکت مربوط به عملیات مرغداری، پرورش ‏طیور، تولید گوشت مرغ، تولید تخم مرغ، انواع جوجه یک روزه و کشت علوفه و تولید مواد ‏اولیه موردنیاز طیور می باشد. از مهمترین محصولات تولیدی این شرکت مرغ پرکنده تازه و ‏منجمد و محصولات فرآوری نظیر ران، سینه، و دل و جگر تازه و منجمد و محصولات ‏جانبی پا، پر خشک، و پودر گوشت ناشی از واحد پخت مازاد می باشد.‏داده ها و اطلاعات پروژه از طریق حضور در شرکت و مراجعه به سایت شرکت و تجزیه و ‏تحلیل و ارائه نسبت های مالی و نمودارها با استفاده از تکنیک های رایج حسابداری و ‏کتابهای درسی انجام شده است. ‏ کلمات کلیدی:نسبتهای مالینسبت یابی دوپاننسبت سود نا خالصتجزیه و تحلیل نسبتهای مالیمبنای تهیه صورت های مالی مقدمه: ‏آنچه که در این تحقیق آمده است به عنوان چکیده ای از رویه و روال ها و استاندارها و ‏سیستم حسابداری جاری و مورد استفاده در شرکت مزبور می باشد. که تلاش شده است ‏نمونه هایی از نقاط قوت و ضعف این واحد تجاری بیان گردد تا بتوان با ارائه پیشنهاداتی ‏مناسب به رشد و توسعه و بهبود هر چه بیشتر وضعیت واحد تجاری موردنظر کمک نموده و ‏قادر بوده باشم سطح معلومات شخصی خود را ارتقاء داده و هدف های تحقیق و تجزیه و ‏تحلیل از انجام این پروژه را برآورد کرده و مطلوبیت و اثربخشی آن برای شرکت و استفاده ‏کنندگان بعدی حفظ شده باشد. ‏ فهرست مطالب :عنوان صفحه ‏‏1) فصل اول‏1-1- مقدمه ......................................................................................................1‏‏1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق .......................................................................2‏‏1-3- نحوۀ جمع آوری داده و اطلاعات ...........................................................3‏‏1-4- معرفی شرکت...........................................................................................4‏‏2) فصل دوم ‏‏2-1 تاریخچه و فعالیت شرکت .........................................................................6‏‏- مشخصات شرکت ..........................................................................................6‏‏- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه ............................................................6‏‏2-2- ظرفیت تولیدی شرکت ...........................................................................8‏‏2-3- تجزیه و تحلیل فرآیند تولیدی شرکت....................................................9 ‏‏3) فصل سوم ‏‏3-1- مدیریت منابع انسانی شرکت .................................................................13‏‏3-2- چارت های فعلی سازمانی رده های مدیریتی ........................................17‏ ‏4) فصل چهارم: ‏‏4-1- تفسیری کلی از سیستم حسابداری موجود در شرکت ...........................19‏‏4-2- تفسیری از بعد سودآوری شرکت .........................................................20‏‏4-3- تجزیه و تحلیل و فرآیند چگونگی جمع آوری اطلاعات در بانک اطلاعاتی.....22‏‏5) فصل پنجم ‏‏5-1- چالش های موجود فعلی در شرکت.................................................. ..24‏‏5-2- تجزیه و تحلیل پیشنهادات در رفع چالشها ..........................................28‏ ‏6) فصل ششم‏6-1- مبنای تهیه صورت های مالی ..............................................................32‏‏7) فصل هفتم ‏‏7-1- صورتهای مالی مقایسه ای سه سال 83،84،85‏‏- تراز نامه ......................................................................................................35‏‏- صورت جریان وجوه نقد ............................................................................36‏‏- صورت سود و زیان مقایسه ای ..................................................................37‏‏- صورت بهای تمام شده محصولات ............................................................38‏‏7-2- نمودارها ‏‏- نمودار دایره ای مصرف مواد، دستمزد، سربار تولید برای سه سال مقایسه ای .............39‏‏- نمودار مقایسه ای بهای تمام شده و فروش سه ساله...................................42‏‏- نمودار میله ای صورت سود و زیان خالص سه ساله .................................43‏‏- نمودار خطی صورت سود و زیان خالص سه ساله ....................................44‏‏- نمودار خطی هزینه های فروش، اداری و عمومی ......................................45‏‏- نمودار خطی هزینه مالی سه ساله ..............................................................46‏‏8) فصل هشتم‏8-1- تجزیه و تحلیل نسبت های مالی سه ساله 83،84،85 ........................47‏‏8-2- نموداری میله ای بر مبنای نسبت های مالی ارائه شده ‏‏- نسبت جاری .............................................................................................50‏‏- نسبت آنی .................................................................................................51‏‏- نسبت دارائی جاری ..................................................................................52‏‏- نسبت گردش دارائی ................................................................................53‏‏- دوره وصول مطالبات ................................................................................54‏‏- دوره گردش کالا ......................................................................................55‏‏- دوره گردش عملیات ................................................................................56‏‏- نسبت کالا به سرمایه ...............................................................................57‏‏- گردش سرمایه جاری ..............................................................................58‏‏- دفعات واریزی بستانکاری .......................................................................59‏‏- دوره واریز بستانکاری .............................................................................60‏‏- نسبت پوشش بدهی ................................................................................61‏‏- نسبت بدهی به مجموع دارایی ها ...........................................................62‏‏- نسبت سود نا خالص ..............................................................................63‏‏- نسبت سود عملیاتی ...............................................................................64‏‏- بازده فروش قبل از مالیات .....................................................................65‏بازده ارزش ویژه ........................................................................................66‏بازده دارایی قبل از مالیات .........................................................................67‏نسبت یابی دوپان .......................................................................................68‏‏- بازده سرمایه در گردش پس از مالیات ...................................................69‏فصل نهم: ‏‏9-1- نتیجه گیری .....................................................................................70‏
"