دانلود تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت مشاركتی اصول و مراحل آن 32 ص

دانلود تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت مشاركتی اصول و مراحل آن 32 ص,تحقیق تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت مشاركتی اصول و مراحل آن 32 ص,مقاله تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت مشاركتی اصول و مراحل آن 32 ص,تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت مشاركتی اصول و مراحل آن 32 ص

هم اکنون فایل با موضوع دانلود تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت مشاركتی اصول و مراحل آن 32 ص آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 53 صفحه

فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول: كلیات مقدمه 4 فصل دوم: مروری بر سیستم مدیریت مشاركتی مقدمه 6 2-2- استفاده از سیستم پیشنهادات 7 3-2- طریقه ارائه پیشنهادها و رسیدگی به آنها 8 4-2- ترقی و تعالی كارگران 8 5-2- مهم ترین خصوصیات روش مدیریت مشاركتی 10 6-2- گروههای كنترل كیفیت 11 7-2- توضیح لازم درباره گروهها 12 8-2- پاداش های نقدی و غیر نقدی 12 9-2- سیستم پیشنهادات در گروههای كنترل كیفیت 13 10-2- منافع گروههای كنترل كیفیت برای مدیران 14 11-2- وضعیت های جدید و لزوم تطبیق كارگران 15 فصل سوم: تجزیه و تحلیل سیستم مدیریت مشاركتی، اصول و مراحل آن مقدمه 16 2-3- فلسفه اجرای سیستم 17 3-3- هدف اجرای سیستم 19 4-3- شرایط لازم برای اجرای سیستم 19 5-3- زمینه های عملی سیستم 20 6-3- چگونگی اجرای سیستم 21 7-3- مراحل ارائه پیشنهادات 21 8-3- سیستم كنترل كیفیت جامع 24 1-8-3- گروههای كنترل كیفیت 25 2-8-3- چگونگی عملكرد گروهها 25 3-8-3- ارائه پیشنهاد از جانب گروهها 26 4-8-3- شرایط تشكیل گروهها 26 5-8-3- وضعیت آموزش گروهها 26 6-8-3- زمینه های فعالیت گروهها 27 7-8-3- موضوع جلسات گروهها 28 8-8-3- موضوعات مورد بحث 28 9-8-3-