پاورپوینت خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها خانم دکتر زاهدی

دانشگاه پیام نور , دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها خانم دکتر زاهدی, پاورپوینت در مورد خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها خانم دکتر زاهدی, تحقیق خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها خانم دکتر زاهدی, پاورپوینت درب,,,

هم اکنون فایل با موضوع پاورپوینت خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل سیستم ها و روشها خانم دکتر زاهدی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود ،
با فرمت ppt و در 258 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن پاورپوینت:
سیستم چیست ؟
سیستم مجموعه ای است که از اجزاءبه هم وابسته که وابستگی
حاکم بر اجزای خود کلیت جدید را احراز کرده و از نظم و سازمان خاصی پیروی
می نماید و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است فعالیت می کند
سه خصلت اساسی سیستم ها
ترکیب سیستم
اجزاءچهار گانه سیستم
1- درونداد(input) : آنچه بنحوی وارد سیستم می شود و سبب تحرک سیستم می شود
2- فرایند تبدیل(process) :جریان تغییر و تبدیل آنچه وارد سیستم می شود
3- برونداد(output) : آنچه از تغییر و تبدیل از سیستم (به شکل کالایا خدمات )خارج می شود
4- بازخورد (feed back) : فرایندی دورانی که قسمتی از ستاده به عنوان اطلاعات به درونداد پس خورانده می شود
ارتباط بین اجزاءسیستم
باز خورد
محیط سیستم
هر
سیستم در محیطی قرار دارد . محیط سیستم شامل کلیه متغیرهایی است که می
تواند در وضع سیستم مؤثر باشند و یا از سیستم تأثیر پذیرند عوامل محیطی در
بر گیرنده عواملی همچون عوامل طبیعی ،فرهنگی ایدئولوژی ،اجتماعی ،سیاسی
،اقتصادی و غیره هستند
طبقه بندی سیستم ها
سیستم های اصلی و فرعی
سیستم های اصلی : که در بر گیرنده مجموعه ای از سیستم ها فرعی می باشد
سیستم های فرعی : که جزئی از یک سیستم بزرگتر بوده و جهت تحقق هدفهای سیستم اصلی فعالیت می کند
سیستم های باز و بسته
سیستم بسته : سیستمی ساده است که با محیط خود ارتباط برقرار نمی کند و در بر خورد با محیط سازمان خود را از دست می دهد
سیستم باز : سیستمی است که با محیط خود در ارتباط است
آنتروپی
در
هر سیستم عواملی وجود دارند که بر خلاف جهت نظم سیستم عمل می کنند و مختل
کننده انتظام سیستم هستند این عوامل را آنتروپی می نامند
انواع آنتروپی
1- آنتروپی مثبت : عملکردش در خلاف جهت نظم سیستم است
2-
آنتروپی منفی : عملکرش خلاف جهت آنتروپی مثبت است و برای ایجاد تغییرات
تعدیلاتی در جهت اصلاح انحرافات به منظور بقاء سیستم در محیط عمل می کند
خواص سیستم های باز
1- کلیت و جامعیت وجودی 8- گرایش به فنا
2- سلسله مراتب 9- گرایش به تکامل
3- همبستگی بین اجزاء 10- گرایش به تعادل یا خود
4- تناسب بین اجزاء نگهداری
5- گردش دایره وار
6- خاصیت تولید مثل
7- همپایانی
1- کلیت و جامعیت وجودی
سیستم
در کلیت وجودی خود خواصی را ظاهر می سازد که در اجزاء تشکیل دهنده آن به
تنهایی وجود ندارد . این کلیت نتیجه ارتباط اجزاء با یکدیگر و نحوه ترکیب
اجزاء و سازمان یافتن آنها نیز کلیت سیستم را بوجود می آورد
2- سلسله مراتب
در
سیستم ها نوعی سلسله مراتب از نظر ساختاری ،عملکرد و رفتاری وجود دارد .
در هر سیستم عناصری وجود دارد که به نوبه خود عناصر کوچکتری هستند که ساخت و
عملکرد ساده تری دارند
سلسله مراتب سیستم ها از دیدگاه بولدینگ
از دیدگاه بولدینگ سیستم ها از ساده به پیچیده به نه مرتبه تقسیم بندی می شوند
سطح اول : ایستا یا بافتهاسطح هشتم : سیستم های اجتماعی
و چارچوب وجودی سطح نهم : سیستم های نمادین یا
سطح دوم :دینامیک ساده استعلایی
سطح سوم : سایبرنتیک
سطح چهارم : سطح یاخته یا سیستم های باز
سطح پنجم : نباتات یا ارگانیسم ها
سطح ششم : سطح حیوان
سطح هفتم : سطح انسان