پاورپوینت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

مدیریت , تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم, دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم, پاورپوینت در مورد تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم, تحقیق تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم, پاورپوینت درباره تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم, پاورپوینت راجع به تجزیه و تحلیل و طراح,,,

هم اکنون فایل با موضوع پاورپوینت تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود ،
با فرمت ppt و در 236 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از پاورپوینت :سیستم مجموعه ای است از اجزاءبه هم وابسته که از وابستگی حاکم بر اجزای خود
کلیت جدید را احراز کرده و از نظم و سازمان خاصی پیروی می نماید و در جهت
تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است فعالیت می کنند.
اجزاءچهار گانه سیستم
1- درونداد(input) : آنچه بنحوی وارد سیستم می شود و سبب تحرک سیستم می شود
2- فرایند تبدیل(process) :جریان تغییر و تبدیل آنچه وارد سیستم می شود
3- برونداد(output) : آنچه از تغییر و تبدیل از سیستم (به شکل کالایا خدمات )خارج می شود
4- بازخورد (feed back) : فرایندی دورانی که قسمتی از ستاده به عنوان اطلاعات به درونداد پس خورانده می شود
هر
سیستم در محیطی قرار دارد . محیط سیستم شامل کلیه متغیرهایی است که می
تواند در وضع سیستم مؤثر باشند و یا از سیستم تأثیر پذیرند عوامل محیطی در
بر گیرنده عواملی همچون عوامل طبیعی ،فرهنگی ایدئولوژی ،اجتماعی ،سیاسی
،اقتصادی و غیره هستند
سیستم های اصلی و فرعی
سیستم های اصلی : که در بر گیرنده مجموعه ای از سیستم ها فرعی می باشد
سیستم های فرعی : که جزئی از یک سیستم بزرگتر بوده و جهت تحقق هدفهای سیستم اصلی فعالیت می کند
سیستم بسته : سیستمی ساده است که با محیط خود ارتباط برقرار نمی کند و در بر خورد با محیط سازمان خود را از دست می دهد
سیستم باز : سیستمی است که با محیط خود در ارتباط است
1- آنتروپی مثبت : عملکردش در خلاف جهت نظم سیستم است
2-
آنتروپی منفی : عملکرش در خلاف جهت آنتروپی مثبت است و برای ایجاد تغییرات
و تعدیلاتی در جهت اصلاح انحرافات به منظور بقاء سیستم در محیط عمل می
کند
سیستم در کلیت وجودی خود خواصی را ظاهر می سازد که در اجزاء تشکیل
دهنده آن به تنهایی وجود ندارد . این کلیت نتیجه ارتباط اجزاء با یکدیگر و
نحوه ترکیب اجزاء و سازمان یافتن آنها نیز کلیت سیستم را بوجود می آورد