پاورپوینت خلاصه کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر شمس السادات زاهدی

کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر شمس السادات زاهدي,کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها زاهدی,کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر زاهدی,دانلود کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها,پاورپوینت کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها

هم اکنون فایل با موضوع پاورپوینت خلاصه کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر شمس السادات زاهدی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر شمس السادات زاهدي،
در قالب ppt و در 272 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: سيستم و نگرش سيستمي
سيستم چيست؟
نمونه هايي از سيستم
ترکيب سيستم
درونداد Input
فرآيند تبديل (ميانداد) Process
برونداد (ستاده ها) Out put
بازخور (بازداد) Feedback
محيط سيستم
طبقه بندي سيستم ها
الف: سيستم هاي اصلي و فرعي
ب: تقسيم سيستم ها به باز و بسته
خواص سيستم هاي باز
1- کليت و جامعيت وجودی
2- سلسله مراتب
طبقه بندي سلسله مراتبي بولدينگ به صورت زير است:
سطح بافت ها
سطح سيستم هاي ديناميک ساده يا ساعت گونه ها
سطح سيستم هاي سايبرنتيک
سطح سيستم هاي باز
سطح نباتات
سطح حيوان
سطح انسان
سطح سيستم هاي اجتماعي
سطح سيستم هاي نمادين
3- همبستگی بين اجزاء
4- تناسب بين اجزاء
5- گردش دايره وار
6- خاصيت توليدمثل
7- همپايانی
8- گرايش به فنا
9- گرايش به تکامل
10- گرايش به تعادل يا خودنگهداری
نظريه عمومي سيستم ها و نگرش سيستمي

فصل دوم: تجزيه و تحليل سيستم چيست و تحليل کننده سيستم کيست؟
تعريف تجزيه و تحليل سيستم
روشprocedure
شيوه Method
ارتباط بين سيستم، روش و شيوه
ارتباط مديريت با تجزيه و تحليل سيستم
وظايف واحد تجزيه و تحليل سيستمها
اهم وظايف واحد تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها
فوايد تجزيه و تحليل سيستم ها
تحليل کننده سيستم کيست؟
از آناليست انتظار مي رود

فصل سوم: مراحل تجزيه و تحليل سيستم ها
تعريف روش علمی
مراحل تجزيه و تحليل سيستم ها (به روش علمی)
توضيح و توجيه مشکل
ايجاد فرضيه هايي درباره مشکل و علل ايجاد آن
انتخاب فرضيه اهم
جمع آوري اطلاعات درباره فرضيه اهم
1- استفاده از کتابخانه
2- کسب اطلاعات از اسناد و مدارک و بایگانی ها و آرشیوها
3- مراجعه به جداول و نمودارهای سازمانی
4- مشاهده
الف) مشاهده مستقیم
ب) مشاهده غیرمستقیم
ملاحظاتی که بایستی در مشاهده رعایت کرد
الف) آنالیست بایستی از دخالت دادن نظرات شخصی در مشاهده بکاهد.
ب) آنالیست باید مشاهدات خود را بطور منظم ثبت و ضبط کند.
ج) برای جبران محدودیت حوزه دید توصیه می شود از چند آنالیست استفاده شود.
د) در صورت امکان از وسایلی هم چون فیلم و ضبط صوت هم کمک گرفته می شود.
5- تهیه و تنظیم پرسشنامه
انواع پرسشنامه
الف- پرسشنامه آزاد (چند پرسش که در آن محدودیتی برای پاسخ در نظر گرفته نمی شود)
ب- پرسشنامه ثابت (در آن برای سوالات پاسخهای ثابت در نظر گرفته می شود)
ملاحظاتی که بایستی در تنظیم پرسشنامه رعایت نمود
الف- در مقدمه پرسشنامه آنالیست خود را معرفی و هدف آن راشرح دهد .
ب- تمهیدات کافی برای پاسخ دادن در نظر گرفته شود. (مثلاً تمبر و پاکت و ...)
ج- چون تعدادی به پرسشنامه ها پاسخ نمی دهند، به تعداد بیشتری پرسشنامه تحویل گردد.
د- از طرح سوالات گنگ و کلی بپرهیزد.
ه- سوالات با درجه درک و فهم پاسخگو همخوانی داشته باشد
6- انجام مصاحبه
انواع مصاحبه
1- مصاحبه آزاد
2- مصاحبه منظم
مهم ترین نکاتی که در مصاحبه بایستی رعایت شود:
1- مصاحبه کننده بایستی از هر نوع پیش داوری و اعمال نظر شخصی در طول مصاحبه بپرهیزد.
2- مصاحبه کردن هنری است که مصاحبه گر بایستی ویژگی های لازم آن را داشته باشد.
3- مصاحبه گر سعی کند نقطه نظرات و نگرش هایش را در طی مصاحبه ابراز نکند.
4- چنانچه مطلبی خلاف میل مصاحبه گر گفته شد، مخالفت خود را ابراز ندارد.
5- شرایط مصاحبه برای همه مصاحبه شوندگان یکسان باشد.
طبقه بندي اطلاعات مکتسبه
روش های طبقه بندی اطلاعات
1- استفاده از جدول
2- استفاده از نمودارها
محاسن نمودارها
1- مقایسه اطلاعات را آسان می کنند.
2- چون از علائم در آن ها استفاده می شود، از طولانی شدن کلام جلوگیری می کنند.
3- با کمک آن ها بهتر می توان روند تغییرات و تفاوت بین دو یا چند روند را مشاهده کرد.
برخی از مهم ترین انواع نمودارها
الف) نمودار خطی
ب) نمودار میله ای یا ستونی
ج) نمودار دایره ای
چ) نمودار فضایی
ح) نمودار سازمانی
تجزيه و تحليل اطلاعات
طرق اثبات منطقی در تجزیه و تحلیل اطلاعات :
الف) قانون توافق مثبت
ب) قانون توافق منفی
ج) متد ترکیبی با تغییرات ملازم
روش همبستگی در تجزیه و تحلیل اطلاعات
انواع همبستگی:
1- همبستگی خطی و مستقیم
2- همبستگی خطی و معکوس
3- همبستگی غیرخطی و منحنی
اخذ نتيجه
نحوه ارائه راه حل
نکاتی که در زمینه ارائه راه حل باید رعایت گردند:
1- همخوانی راه حل با برنامه های سازمان
2- ارائه چند راه حل بجای یک راه حل
3- مطابقت با قوانین و مقررات
4- قابلیت اعمال
5- تناسب بین هزینه اجرا و منافع حاصل از اجرای طرح
6- مسئولیت اجرا
مرحله هفتم: تهیه و تنظیم گزارش
مرحله هشتم: اجرا
مرحله نهم: آزمایش طرح جدید
مرحله دهم: استقرار طرح جدید
روش های استقرار طرح:
الف) روش های موازی یا همزمان
ب) روش تدریجی یا مرحله ای
ج) روش یکباره
د) روش آزمایشی
مرحله یازدهم: ارزیابی عملکرد

فصل چهارم: اصول و مفاهيم کلي سازماندهي
سازمان عبارت است از
سازماندهي عبارت است از
مباني سازماندهي
سازمان بر مبناي تعداد
سازمان بر مبناي وظيفه (هدف)
سازمان بر مبناي نوع عمليات (تخصص)
سازمان بر مبناي مشتري (ارباب رجوع)
سازمان بر مبناي قلمرو عملياتي (محل جغرافيايي)
سازمان بر مبناي قلمرو عملياتي
سازمان بر مبناي محصول ( نوع توليد )
سازمان بر مبناي پروژه
سازمان ماتريسي
سازمان بر مبناي ماتريس
سازمان با ساخت آزاد يا ادوهکراسي
سازمان يا گروه هاي متداخل يا سازمان حلقوي
ساخت سازماني مدولار (ماجولار)
ساخت هاي ترکيبي

فصل پنجم: فنون تجزيه و تحليل سيستم ها
متداول ترين فنون و تکنيک هايي که آناليست را در زمينه بهبود وضع فعلي و پيشنهاد وضع آتي ياري مي دهند، عبارت اند از
بررسي تقسيم کار
تعريف جدول تقسيم کار
مزاياي تهيه جدول تقسيم کار
کسب آگاهي از بار واقعي کار و نحوه توزيع آن در عمل
شناخت محلهاي تراکم کار از يک طرف و تراکم نيروي انساني از طرف ديگر
آگاهي از تکرارها و تداخل هاي وظيفه اي
آگاهي از نحوه اختصاص وقت به هر يک از وظايف و فعاليت ها
آگاهي از نحوه تطبيق نوع و ماهيت وظيفه با تخصص کارکنان
کسب اطلاع از اوقات اضافي کارکنان
آگاهي از تعداد واقعي نيروي انساني مورد نياز
ارزشيابي کار کارکنان
به دست آوردن مبنايي جهت تعيين حقوق و دستمزد کارکنان
مراحل تهيه و تنظيم جدول تقسيم کار
انتخاب واحد بررسي
تهيه ليست وظايف کارکنان
تهيه ليست فعاليت هاي واحد
تهيه جدول تقسيم کار براي وضع موجود
تجزيه و تحليل جدول تقسيم کار در وضع موجود و کشف نقايص و ايرادات آن
تهيه جدول تقسيم کار پيشنهادي
بررسي جريان کار
بررسي جا و مکان
کنترل فرم ها
کنترل اسناد و سيستم هاي بايگاني
اندازه گيري کار
برنامه ريزي شبکه اي (پرت، سي پي ام و پي دي ام)

فصل ششم: بررسي جريان کار
تعريف نمودار جريان کار
استفاده از علايم در نمودارهاي جريان کار
عمل يا اقدام
بازرسي و کنترل
تصميم گيري
بايگاني، انبار و نگهداري
تاخير يا انتظار غير موجه
حرکت يا ارسال (جابجايي)
انواع نمودار جريان کار
الف- نمودار عمودي يا يک ستونه
ب- نمودار افقي يا چند ستونه
مراحل بررسي نمودار جريان کار
مرحله اول: تعيين کار مورد نظر
مرحله دوم: تعيين مراحل کار
مرحله سوم: ترسيم نمودار جريان کار در وضع موجود
مرحله چهارم: تجزيه و تحليل نمودار
مرحله پنجم- تنظيم نمودار پيشنهادي

فصل هفتم: بررسي و کنترل فرم ها
تعريف فرم
انواع فرم
الف- طبقه بندي بر حسب قلمرو استفاده
ب- طبقه بندي بر حسب کار و وظيفه فرم
1- فرم هاي پرسنلي، مثل حکم استخدام
2- فرم هاي مالي، مثل دفتر روزنامه
3- فرم هاي آموزشي، مثل کارنامه دانشجو
4- فرم هاي تدارکي، مثل فرم خريد
5- فرم هاي تعميراتي و نگهداري وسايل ساختمان، مثل برگ بازديد از وسايل موتوري و شناسنامه وسايل ساختمان
6- فرم هاي متفرقه
مراحل بررسي و کنترل فرم
مرحله اول- بررسي فرم هاي موجود
مرحله دوم- تجزيه و تحليل فرم هاي موجود
مرحله سوم- تهيه طرح پيشنهادي براي فرم هاي مورد نياز
1-تعيين هدف فرم
2- تعيين عنوان فرم
3- تعيين شماره يا کد فرم
4- نظر خواهي از تکميل کنندگان و استفاده کنندگان فرم
5- تعيين اطلاعاتي که بايد در فرم درج شوند
6- تهيه طرح فرم
7- استفاده آزمايشي از فرم در يک واحد نمونه
8- جرح و تعديل فرم با استفاده موثر از باز خور
9- تهيه فرم نهايي

فصل هشتم: بررسي جا و مکان کار
تعريف بررسي جا و مکان
هدف از بررسي
اصول و معيارهاي بررسي و تخصيص جا و مکان
مراحل بررسي جا و مکان کار
مرحله اول: بررسي جا و مکان کار در وضع موجود
مرحله دوم: تجزيه و تحليل طرح جا و مکان کار
مرحله سوم: تهيه طرح پيشنهادي جا و مکان کار

فصل نهم: سيستم ها و روش هاي بايگاني
اهميت بايگاني
بايگاني چيست؟
سند چيست؟
پرونده چيست؟
آرشيو چيست؟
انواع سيستم هاي بايگاني
سيستم متمرکز
سيستم غيرمتمرکز
سيستم نيمه متمرکز (کنترل مرکزي)
اصول بايگاني
آسان بودن
قابليت اجرا
قابليت انعطاف
دقت و سرعت
افراد با صلاحيت
نظم اصولي و منطقي
روش هاي تنظيم اسناد
روش الفبايي
روش موضوعي
روش شماره اي
روش جغرافيايي
روش تاريخي
روش تلفيقي
بررسي سيستم بايگاني

فصل دهم: بررسي تکنيک هاي کمي
روش هاي برنامه ريزي شبکه اي
روش ارزيابي و بازنگري برنامه (پرت)
علائم مورد استفاده
رويداد يا واقعه
فعاليت
فعاليت عاريه يا فعاليت زمان صفر
مراحل روش پرت
تعيين هدف مورد نظر
تهيه ليست فعاليت ها
تعيين رويداد هاي مربوط به شروع و پايان هر فعاليت
شماره گذاري رويدادها
ترسيم شبکه
تحليل زماني شبکه
تخمين زمان هر فعاليت (ta, tm, tb)
الف- برآورد خوش بينانه (کمترين زمان حداقل)
ب- برآورد بدبينانه (بيشترين زمان يا زمان حداکثر)
برآورد زمان محتمل (با احتمال بيشتر)
تعيين زمان انتظار براي هر فعاليت
تعيين زمان مورد انتظار براي هر فعاليت (TE)
تعيين کمترين زمان مورد انتظار براي هر رويداد (TE)
تعيين بيشترين زمان مجاز براي هر رويداد (TL)
تعيين فرجه يا زمان آزاد (S)
تعيين مسير بحراني (CP)
تعيين واريانس و احتمال خاتمه پروژه طبق برنامه (a)
روش مسير بحراني (سي پي ام)
مراحل روش CPM
تعيين هدف مورد نظر
تهيه ليست فعاليت ها
تعيين رويدادهاي قبل , بعد و همزمان با هر فعاليت
برآورد زمان انجام هر فعاليت
برآورد هزينه عادي و طبيعي براي هر فعاليت
برآورد زمان فشرده براي هر فعاليت
برآورد هزينه فشرده براي هر فعاليت
ترسيم شبکه
تعيين مسير بحراني
روش ترسيم شبکه بر مبناي فعاليت هاي مورد نياز قبلي يا روش ترسيمي پيش نيازها (پي دي ام)
ارتباط بين فعاليت ها

فصل يازدهم: کارسنجي
مقدمه
تعريف کارسنجي
فوائد کارسنجي
کمک به برنامه ريزي نيروي انساني براي سازمان
ايجاد امکان کنترل و ارزيابي کار کارکنان
کاهش هزينه توليد و قيمت تمام شده کالا
ارائه سرويس بهتر به مشتريان و ارباب رجوع
کمک به برآورد قيمت کالاها يا خدمات و برآورد بودجه
بهبود روابط کار
افزايش کارايي
تسهيل زمانبندي عمليات و برنامه ريزي توليد
ايجاد مبنايي براي پرداختهاي تشويقي به کارکنان
تعيين زمان استاندارد براي انجام کارها
کمک به برنامه ريزي جهت وسايل و تجهيزات مورد نياز
اصول کارسنجي
پيش نيازهاي کارسنجي
فن بررسي حرکات
مراحل بررسي حرکات:
انتخاب کار مورد نظر
انتخاب فردي که در نظر است کارش مورد بررسي قرار گيرد.
بررسي حرکات فرد در حين انجام کار, به دفعات و ثبت آن ها
تعيين زمان حرکت هر يک از حرکات
تجزيه و تحليل حرکات انجام شده با طرح سوالاتي درباره چرايي، چگونگي و توالي حرکت ها
حذف، ترکيب و تغيير حرکات در صورت لزوم
تعيين حرکات مورد نياز
روش هاي کارسنجي:
روش استفاده از سوابق گذشته
روش گزارش گيري
روش نمونه گيري
روش زمان سنجي
روش عناصر از پيش تعيين شده
روش هاي اندازه گيري کار:
الف) روش استفاده از سوابق گذشته
مراحل روش استفاده از سوابق گذشته
ب) روش گزارش گيري
مراحل روش گزارش گيري:
تعيين کار مورد نظر جهت اندازه گيري
توجيه کارکنان در مورد روش گزارش گيري و جلب همکاران آنان
تهيه فرم هاي مربوط به جمع آوري اطلاعات (ليست وظايف)
توزيع فرم ها و جمع آوري آن ها پس از تکميل
استخراج اطلاعات از فرم ها
تعيين واحد زمان انجام کار با توجه به نوع و ماهيت کار
تعيين حجم کار انجام شده در واحد زماني منتخب
محاسبه واحد زمان کار، تعديل و تصحيح آن و انتخاب استاندارد نهايي
ج) روش نمونه گيري
مراحل روش نمونه گيري عبارت اند از:
تعيين کار مورد نظر جهت اندازه گيري
آماده سازي وسايل کار
مشاهده کار به طور تصادفي و به دفعات مکرر
ثبت نتايج مشاهدات
تقسيم نتايج حاصل شده, بر تعداد دفعات مشاهده
تعديل و تصحيح رقم بدست آمده به منظور نزديک کردن آن به واقعيت (با توجه به درصدهاي مربوط به اضافات مجاز)
تعيين استاندارد نهايي
د) روش عناصر از پيش تعيين شده
مراحل روش عناصر از پيش تعيين شده:
تعيين کار مورد نظر جهت اندازه گيري
مشاهده عمليات و حرکات اصلي لازم براي انجام کار
حذف حرکات زائد و ساده سازي روش
تعيين زمان انجام حرکات مورد نياز از جداول مربوطه
تعديل زمان با در نظر گرفتن اضافات مجاز
تعيين استاندارد نهايي انجام کار
ه) روش زمان سنجي
مراحل روش زمان سنجي:
تعيين کار مورد نظر جهت اندازه گيري
تقسيم کار به اجزا
ساده سازي و بهتر سازي روش انجام کار هر يک از اجزاء کار
آموزش روش کار به افرادي که قرار است کارشان اندازه گيري شود
جلب اعتماد و همکاري افراد براي کارسنجي
اندازه گيري زمان انجام هر يک از اجزا و ثبت آن ها
تعيين زمان نرمال انجام کار (NT)
محاسبه اضافات مجاز (A)
تعديل زمان به دست آمده و تعيين استاندارد نهايي انجام کار با استفاده از فرمول زير