پاورپوینت خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر زاهدی

کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر زاهدی,کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها,پاورپوینت کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها,دانلود پاورپوینت کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها,دانلود کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها زاهدی

هم اکنون فایل با موضوع پاورپوینت خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر زاهدی آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها دکتر زاهدی،
در قالب ppt و در 258 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: سیستم و نگرش سیستمی
سیستم چیست؟
سه خصلت اساسی سیستم ها
ترکیب سیستم
ارتباط بین اجزای سیستم
محیط سیستم
طبقه بندی سیستم ها
سیستم های باز و بسته
آنتروپی
انواع آنتروپی
خواص سیستم های باز
1- کلیت و جامعیت وجودی
2- سلسله مراتب
سلسله مراتب سیستم ها از دیدگاه بولدینگ
3- همبستگی بین اجزاء
4- تناسب بین اجزاء
5- گردش دایره وار
6- خاصیت تولید مثل
7- هم پایانی
8- گرایش به فنا
9- گرایش به تکامل
10- گرایش به تعادل یا خودنگهداری پویا
نظریه عمومی سیستم ها
نگرش سیستمی

فصل دوم: تجزیه و تحلیل سیستم چیست؟ و تحلیل کننده سیستم کیست؟
تعریف تجزیه تحلیل سیستم ها
تعریف سیستم در یک سازمان
تعریف روش
تعریف شیوه
ارتباط بین سیستم، روش و شیوه
تجزیه و تحلیل سیستم ها در موارد زیر به مدیران کمک می کند
برخی از وظایف واحد تجزیه و تحلیل سیستم ها
اهم فواید تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها
برخی از ویژگی های یک تحلیل گر سیستم
فرمول لهرر در زمینه اهمیت عامل انسانی
سیکل تجزیه و تحلیل

فصل سوم: مراحل تجزیه و تحلیل سیستم ها
مراحل تجزیه و تحلیل سیستم ها
تعریف روش علمی
مراحل روش علمی
تشریح مراحل تجزیه و تحلیل سیستم
مرحله اول: شناخت مشکل و تبیین آن
مرحله دوم: ایجاد فرضیه
مرحله سوم: جمع آوری اطلاعات
روش های گرد آوری اطلاعات
1- کتابخانه
2- استفاده از اسناد و مدارک و بایگانی ها
3- جداول و نمودارهای سازمانی
4- مشاهده
الف) مشاهده مستقیم
ب) مشاهده غیرمستقیم
ملاحظاتی که بایستی در مشاهده رعایت کرد
5- پرسشنامه
انواع پرسشنامه
ملاحظاتی که بایستی در تنظیم پرسشنامه رعایت نمود
6- مصاحبه
انواع مصاحبه
مهم ترین نکاتی که در مصاحبه بایستی رعایت شود
مرحله چهارم: طبقه بندی اطلاعات
روش های طبقه بندی اطلاعات
جدول
نمودار
محاسن نمودارها
برخی از مهم ترین انواع نمودارها
نمودار خطی
نمودار میله ای یا ستونی
نمودار دایره ای
نمودار فضایی
نمودار سازمانی
مرحله پنجم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
طرق اثبات منطقی در تجزیه و تحلیل اطلاعات
الف) قانون توافق مثبت
ب) قانون توافق منفی
ج) متد ترکیبی با تغییرات ملازم
روش همبستگی در تجزیه و تحلیل اطلاعات
انواع همبستگی
1- همبستگی خطی و مستقیم
2- همبستگی خطی و معکوس
3- همبستگی غیرخطی و منحنی شکل
مرحله ششم: نتیجه گیری و ارائه راه حل
نحوه ارائه راه حل
نکاتی که در زمینه ارائه راه حل باید رعایت گردند
مرحله هفتم: تهیه و تنظیم گزارش
مرحله هشتم: اجرا
مهم ترین نکاتی که بایستی در مرحله اجرا انجام پذیرد
مرحله نهم: آزمایش طرح جدید
مرحله دهم: استقرار طرح جدید
روش های استقرار طرح
الف) روش موازی یا همزمان
ب) روش تدریجی یا مرحه ای
ج) روش یکباره
د) روش اجرای آزمایشی
مرحله یازدهم: ارزیابی عملکرد
برخی از سوالاتی که در مرحله ارزیابی عملکرد قابل طرح هستند

فصل چهارم: اصول و مفاهیم سازماندهی
اصول و مفاهیم سازمانی
ساختار کلی سازمان از دیدگاه هنری مینتزبرگ
شمای کلی دیدگاه مینتزبرگ
مبانی سازماندهی
1- سازمان بر مبنای تعداد
2- سازمان بر مبنای وظیفه (هدف)
3- سازمان بر مبنای نوع عملیات (تخصص)
4- سازمان بر مبنای مشتری (ارباب رجوع)
5- سازمان بر مبنای قلمرو عملیاتی (محل جغرافیایی)
6- سازمان بر مبنای محصول (نوع تولید )
7- سازمان بر مبنای پروژه
8- سازمان ماتریسی
9- سازمان با ساخت آزاد
10- ساخت سازمانی مدولار
11- ساخت های ترکیبی
تنظیم نمودار سازمانی
روش تحلیلی در تهیه نمودار سازمانی
روش تلفیقی در تهیه نمودار سازمانی
روش ترکیبی در تهیه نمودار سازمانی
مهم ترین نکاتی که در تهیه نمودار سازمانی باید به آن توجه کرد

فصل پنجم: فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها
ابزارها و فنون تجزیه و تحلیل سیستم ها
جدول تقسیم کار
مزایای جدول تقسیم کار
محدودیت های جدول تقسیم کار
مقدمات لازم برای تهیه جدول تقسیم کار
مراحل تهیه جدول تقسیم کار
مرحله اول :انتخاب واحد بررسی
رابطه هدف ،فعالیت و وظیفه در جدول تقسیم کار
مرحله دوم: تهیه لیست وظایف کارکنان
نمونه ای از لیست وظایف انفرادی کارکنان
مرحله سوم: تهیه لیست فعالیتهای واحد
نمونه ای از لیست فعالیت های واحد
مرحله چهارم: تهیه جدول تقسیم کار برای وضع موجود
مرحله پنجم: تجزیه و تحلیل جدول تقسیم کار
مرحله ششم: تهیه جدول تثقسیم کار پیشنهادی
نمونه ای از جدول تقسیم کار

فصل ششم: بررسی جریان کار
تعریف نمودار جریان کار
علائم نمودار جریان کار
1- عمل یا اقدام
2- بازرسی یا کنترل
3- تصمیم گیری
4- انبار یا بایگانی
5- تأخیر یا انتظار غیرموجه
6- حرکت یا ارسال (جابجایی)
7- ترکیبی از علائم
انواع نمودار جریان کار
الف) نمودار عمودی یا یک ستونه
نمونه ای از نمودار جریان کار عمودی یا یک ستونه
نمودار جریان کار افقی یا چند ستونه
نمونه ای از نمو دار افقی یا چند ستونه
مراحل بررسی نمودار جریان کار
مرحله اول: تعیین کار مورد نظر
مرحله دوم: تعیین مراحل کار
مرحله سوم: ترسیم نمودار جریان کار در وضع موجود
مرحله چهارم: تجزیه و تحلیل نمودار جریان کار
مرحله پنجم: تنظیم نمودار پیشنهادی

فصل هفتم: بررسی و کنترل فرم ها
تعریف فرم
انواع فرم
1- انواع فرم برحسب قلمرو استفاده
2- انواع فرم بر حسب کار و وظیفه ای که انجام می دهند
هدف از بررسی و کنترل فرم
مراحل بررسی و کنترل فرم
1- بررسی فرم های موجود
2- تجزیه و تحلیل فرم های موجود
3- تهیه طرح پیشنهادی برای فرم های موردنیاز

فصل هشتم: بررسی جاو مکان
تعریف بررسی جا و مکان
هدف از بررسی جا و مکان
برخی از اصول و معیارهای بررسی و تخصیص جا و مکان
اشکال طراحی مسیر کار
مراحل بررسی جا و مکان

فصل نهم: سیستم ها و روش های بایگانی
تعریف بایگانی
وظیفه بایگانی
تعریف سند
تعریف پرونده
تعریف آرشیو
انواع سیستم بایگانی
اصول بایگانی
اصل آسان بودن
اصل قابلیت اجرا
اصل قابلیت انعطاف
اصل دقت و سرعت
اصل افراد با صلاحیت
اصل نظم اصولی و منطقی
روش های تنظیم اسناد
مراحل بررسی سیستم بایگانی

فصل دهم: بررسی تکنیک های کمی
روش های برنامه ریزی شبکه ای
روش ارزیابی و بازنگری برنامه (پرت)
علائم مورد استفاده در پرت
1- رویداد یا واقعه
2- فعالیت
3- فعالیت عاریه یا فعالیت زمان صفر
مراحل روش پرت
نمونه ای از شبکه ترسیم شده
سوالاتی که بایستی برای ترسیم شبکه به آن ها پاسخ داد
گام های تحلیل زمانی شبکه
1- تخمین زمان هر فعالیت
سه زمان برآورد شده در پرت
الف) برآورد خوش بینانه
ب) برآورد بدبینانه
ج) برآورد زمان محتمل
2- تعیین زمان انتظار برای هر فعالیت
3- تعیین کمترین زمان برای هر رویداد (TE)
فرمول محاسبه TE
4- تعیین بیشترین زمان مجاز (TL)
فرمول محاسبه بیشترین زمان مجاز (TL)
5- تعیین زمان آزاد (S)
فرمول محاسبه زمان آزاد (S)
6- تعیین مسیر بحرانی
7- تعیین واریانس و احتمال خاتمه پروژه
روش مسیر بحرانی (CPM)
تفاوت های روش سی پی ام و پرت
مراحل روش CPM
روش ترسیم پیش نیازها (PDM)
جدول زمان بندی فعالیت ها در PDM

فصل یازدهم: کارسنجی
تعریف کارسنجی
برخی از فوائد کارسنجی
اصول کارسنجی
پیش نیازهای کارسنجی
فن بررسی حرکات
مقاصد اساسی فن بررسی حرکات
مراحل بررسی حرکات
برخی از روش های کار سنجی
روش استفاده از سوابق گذشته
مراحل روش استفاده از سوابق گذشته
روش گزارش گیری
مراحل روش گزارش گیری
روش نمونه گیری
مراحل روش نمونه گیری
روش عناصر از پیش تعیین شده
مراحل روش عناصر از پیش تعیین شده
روش زمان سنجی
مراحل روش زمان سنجی
ادامه مراحل کار سنجی
جزوه ایجاد وگسترش سیستم های اطلاعاتی
هدف های رفتاری
مراحل ایجاد و گسترش سیستم های اطلاعاتی
چرخه زیست سیستم
عوامل پنج گانه امکان پذیری یک سیستم