پاورپوینت تجزیه و تحلیل بخشهای تشکیل دهنده ی دانشکده معماری

پاورپوینت تجزیه و تحلیل بخشهای تشکیل دهنده ی دانشکده معماری

هم اکنون فایل با موضوع پاورپوینت تجزیه و تحلیل بخشهای تشکیل دهنده ی دانشکده معماری آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

توضیحات:فایل ،در حجم 65 اسلاید قابل ویرایش.در این فایل به تجزیه و تحلیل بخشهای تشکیل دهنده ی و فضاهای موجود در دانشکده های معماری پرداخته شده است.فهرست مطالب:

الگوهای استقرار درونی فضاهای دانشکده:

بخش کمک آمو زشی دانشکده :

بخش اداری دانشکده :

بخش خدمات پشتیبانی:

بخش رفاهی و فوق برنامه:

روش دپار تمانی:

فضا ها شامل چهار روش می باشند:

فضاهای یک دانشکده:

الف)فضای آموزش نظری:

ب)فضای آموزش عملی:

ج)سرویسهای بهداشتی

و)فضاهای اداری هر دانشکده:

د)فضاهای فرهنگی:

ه)فضاهای رفاهی:

ی)فضاهای خدمات پشتوانه ای(خدماتی):

ع)خدمات وابسته آموزش(خدمات اداری و مرکزی):

ن)فضاهای مسکونی:

اجزائ دانشکده معماری:

بررسی جزئ فضا ها:

هدف

مشخصات فضا های آمو زشی :

آتلیه طرا حی دارای فضا های زیر است :

سالن اصلی آتلیه طراحی دارای مشخصات زیراست :

اجزائ تشکیل دهنده دانشکده معماری:

ب)فضاهای عملکردی:

2)کارگاه عملی:

3)گروه آموزشی:

ج)بخش کمک آموزشی:

2)مرکز اسناد:

3)مرکز رایانه

4)آمفی تئاتر:

5)سالن قضاوت:

6)نمایشگاه:

7)انتشارات:

8)بخش اداری:

2-8)معاونت دانشجوی:

3-8)معاونت پژوهش:

4-8)معاونت اداری-مالی:

5-8)معاونت دانشجویی:

6-8)امور فنی

3-1)آشپزخانه:

2)بوفه و تریا:

3)فضای استراحت و اسکان موقت:

4)فروشگاه:

دانشکده هنر های زیبا:(دانشگاه تهران)

بررسی دانشکده های معماری

دانشکده معماری دانشگاه ملی:

ساختمان مدرسه معماری باهاس-در(دسا)

اهمیت باهاس از نظر جنس و فن سا ختمان :

دانشکده معماری ویکتوریا :

دانشکده معماری پورتو(پر تغال):

دانشکده هنر و معماری سین سیناتی (ایالت اوهایو):این فایل با فرمت پاورپوینت در 65 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.